Fyrdimensionell ekokardiografi (Four-Dimensional Echocardiography)

Fyrdimensionell ekokardiografi

Dynamisk tredimensionell ekokardiografi med tillägg av en tidsdimension för återgivande av kontinuerlig rörelse.

Förklaring på engelska

Dynamic three-dimensional echocardiography using the added dimension of time to impart the cinematic perception of motion. (Mayo Clin Proc 1993;68:221-40)

Synonym, svenska: 4D-ekokardiografi; 4-D ekokardiografi

Synonym, engelska: Echocardiography, Four Dimensional; Echocardiography, 4D; Four-Dimensional Echocardiography; Echocardiographies, Four-Dimensional; Four Dimensional Echocardiography; Four-Dimensional Echocardiographies; 4D Echocardiography; 4D Echocardiographies; Echocardiographies, 4D; 4-D Echocardiography; 4 D Echocardiography; 4-D Echocardiographies; Echocardiographies, 4-D; Echocardiography, 4-D; Echocardiography, 4 D

Svensk term Fyrdimensionell ekokardiografi
Synonym på svenska 4D-ekokardiografi; 4-D ekokardiografi
Synonym på engelska Echocardiography, Four Dimensional; Echocardiography, 4D; Four-Dimensional Echocardiography; Echocardiographies, Four-Dimensional; Four Dimensional Echocardiography; Four-Dimensional Echocardiographies; 4D Echocardiography; 4D Echocardiographies; Echocardiographies, 4D; 4-D Echocardiography; 4 D Echocardiography; 4-D Echocardiographies; Echocardiographies, 4-D; Echocardiography, 4-D; Echocardiography, 4 D
Engelsk term Four-Dimensional Echocardiography
MESH ID D019561

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.