Fyrlingar (Quadruplets)

Fyrlingar

Fyra individer härrörande från fyra FOSTER som befruktades vid eller ungefär samma tid, utvecklades i LIVMODERN samtidigt, och född till samma mamma.

Förklaring på engelska

Four individuals derived from four FETUSES that were fertilized at or about the same time, developed in the UTERUS simultaneously, and born to the same mother.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Quadruplet

Svensk term Fyrlingar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Quadruplet
Engelsk term Quadruplets
MESH ID D011783

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.