Fysiologisk kärlnybildning (Physiologic Neovascularization)

Fysiologisk kärlnybildning

Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.

Förklaring på engelska

The development of new BLOOD VESSELS during the restoration of BLOOD CIRCULATION during the healing process.

Synonym, svenska: Fysiologisk angiogenes; Fysiologisk neovaskularisering

Synonym, engelska: Angiogenesis, Physiologic; Neovascularization, Physiological; Physiological Neovascularization; Physiologic Neovascularization; Physiologic Angiogenesis; Angiogenesis, Physiological; Physiological Angiogenesis

Svensk term Fysiologisk kärlnybildning
Synonym på svenska Fysiologisk angiogenes; Fysiologisk neovaskularisering
Synonym på engelska Angiogenesis, Physiologic; Neovascularization, Physiological; Physiological Neovascularization; Physiologic Neovascularization; Physiologic Angiogenesis; Angiogenesis, Physiological; Physiological Angiogenesis
Engelsk term Physiologic Neovascularization
MESH ID D018919

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.