Fysiologisk stress (Physiological Stress)

Fysiologisk stress

Den ogynnsamma effekten av miljöfaktorer (stressfaktorer) på en organisms fysiologiska funktioner. Långvarig olöst fysiologisk stress kan sinnesrörelse homeostas av organismen, och kan bly till skadliga eller patologiska tillstånd.

Förklaring på engelska

The unfavorable effect of environmental factors (stressors) on the physiological functions of an organism. Prolonged unresolved physiological stress can affect HOMEOSTASIS of the organism, and may lead to damaging or pathological conditions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Physiological Stresses; Physiological Stress; Abiotic Stress Response; Abiotic Stress Responses; Response, Abiotic Stress; Abiotic Stress Reaction; Abiotic Stress Reactions; Reaction, Abiotic Stress; Reactions, Abiotic Stress; Metabolic Stress Response; Metabolic Stress Responses; Response, Metabolic Stress; Stress Response, Metabolic; Biotic Stress; Biotic Stresses; Stress, Biotic; Biological Stress; Biological Stresses; Stress, Biological; Metabolic Stress; Metabolic Stresses; Stress, Metabolic; Physiological Stress Response; Physiological Stress Responses; Stress Response, Physiological; Physiological Stress Reaction; Physiological Stress Reactions; Stress Reaction, Physiological; Physiological Stress Reactivity; Abiotic Stress; Abiotic Stresses; Stress, Abiotic

Svensk term Fysiologisk stress
Synonym på svenska
Synonym på engelska Physiological Stresses; Physiological Stress; Abiotic Stress Response; Abiotic Stress Responses; Response, Abiotic Stress; Abiotic Stress Reaction; Abiotic Stress Reactions; Reaction, Abiotic Stress; Reactions, Abiotic Stress; Metabolic Stress Response; Metabolic Stress Responses; Response, Metabolic Stress; Stress Response, Metabolic; Biotic Stress; Biotic Stresses; Stress, Biotic; Biological Stress; Biological Stresses; Stress, Biological; Metabolic Stress; Metabolic Stresses; Stress, Metabolic; Physiological Stress Response; Physiological Stress Responses; Stress Response, Physiological; Physiological Stress Reaction; Physiological Stress Reactions; Stress Reaction, Physiological; Physiological Stress Reactivity; Abiotic Stress; Abiotic Stresses; Stress, Abiotic
Engelsk term Physiological Stress
MESH ID D013312

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.