Fysiologiska effekter av läkemedel (Physiological Effects of Drugs)

Fysiologiska effekter av läkemedel

Läkemedels verkan på organ och systemfunktioner, oberoende av specifik sjukdom.

Förklaring på engelska

Activities which affect organs and systemic functions without regard to a particular disease.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Drug Effects on Physiology; Drug Physiological Effects; Effects, Drug Physiological; Physiological Effects, Drug

Svensk term Fysiologiska effekter av läkemedel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Drug Effects on Physiology; Drug Physiological Effects; Effects, Drug Physiological; Physiological Effects, Drug
Engelsk term Physiological Effects of Drugs
MESH ID D045505

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.