Fysiskt tvång (Physical Restraint)

Fysiskt tvång

Användning av en anordning för att kontrollera kroppsrörelse av hela eller delar av kroppen. Splinting och gjutning är FRAKTURFIXERING.

Förklaring på engelska

Use of a device for the purpose of controlling movement of all or part of the body. Splinting and casting are FRACTURE FIXATION.

Synonym, svenska: Tvångströja; Tvång, fysiskt

Synonym, engelska: Physical Restraints; Restraints, Physical; Physical Restraint; Immobilization, Physical; Physical Immobilization

Svensk term Fysiskt tvång
Synonym på svenska Tvångströja; Tvång, fysiskt
Synonym på engelska Physical Restraints; Restraints, Physical; Physical Restraint; Immobilization, Physical; Physical Immobilization
Engelsk term Physical Restraint
MESH ID D012149

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.