Fytoplasma (Phytoplasma)

Fytoplasma

Ett släkte små bakterier inom familjen Acholeplasmataceae som ansamlas i sildelarna i infekterade växters kärlsträngar och orsakar gulnande, fyllodi (förgröning) och häxkvastar. Organismerna saknar cellvägg och motsvarar sålunda mykoplasma hos djur. Ett hundratal olika insektsarter kan överföra smittämnet.

Förklaring på engelska

A genus of minute bacteria in the family ACHOLEPLASMATACEAE that inhabit phloem sieve elements of infected PLANTS and cause symptoms such as yellowing, phyllody, and witches’ brooms. Organisms lack a CELL WALL and thus are similar to MYCOPLASMA in animals. They are transmitted by over 100 species of INSECTS especially leafhoppers, planthoppers, and PSYLLIDS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Fytoplasma
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Phytoplasma
MESH ID D045582

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.