GABA-blockerare (GABA Antagonists)

GABA-blockerare

Läkemedel som binds till, men inte aktiverar gamma-aminosmörsyrareceptorer. Därmed blockerar de verkan från endogen gamma-aminosmörsyra eller gamma-aminosmörsyrastimulerare.

Förklaring på engelska

Drugs that bind to but do not activate GABA RECEPTORS, thereby blocking the actions of endogenous GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID and GABA RECEPTOR AGONISTS.

Synonym, svenska: GABA-antagonister

Synonym, engelska: Antagonists, GABA; gamma-Aminobutyric Acid Antagonists; Acid Antagonists, gamma-Aminobutyric; Antagonists, gamma-Aminobutyric Acid; gamma Aminobutyric Acid Antagonists; GABA Antagonist; Antagonist, GABA; GABA Receptor Antagonists; Antagonists, GABA Receptor; Receptor Antagonists, GABA

Svensk term GABA-blockerare
Synonym på svenska GABA-antagonister
Synonym på engelska Antagonists, GABA; gamma-Aminobutyric Acid Antagonists; Acid Antagonists, gamma-Aminobutyric; Antagonists, gamma-Aminobutyric Acid; gamma Aminobutyric Acid Antagonists; GABA Antagonist; Antagonist, GABA; GABA Receptor Antagonists; Antagonists, GABA Receptor; Receptor Antagonists, GABA
Engelsk term GABA Antagonists
MESH ID D018756

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.