GABA-medel (GABA Agents)

GABA-medel

Medel som används för sin farmakologiska verkan på GABAerga system. Till dessa medel hör agonister, antagonister, nedbrytnings- eller upptagningshämmare, uttömningssubstanser, prekursorsubstanser och receptormodulatorer.

Förklaring på engelska

Substances used for their pharmacological actions on GABAergic systems. GABAergic agents include agonists, antagonists, degradation or uptake inhibitors, depleters, precursors, and modulators of receptor function.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, GABA; gamma-Aminobutyric Acid Agents; Acid Agents, gamma-Aminobutyric; Agents, gamma-Aminobutyric Acid; gamma Aminobutyric Acid Agents; GABAergic Agent; Agent, GABAergic; GABAergic Agents; Agents, GABAergic; GABA Effect; Effect, GABA; GABAergic Effect; Effect, GABAergic; GABAergic Effects; Effects, GABAergic; GABA Effects; Effects, GABA

Svensk term GABA-medel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, GABA; gamma-Aminobutyric Acid Agents; Acid Agents, gamma-Aminobutyric; Agents, gamma-Aminobutyric Acid; gamma Aminobutyric Acid Agents; GABAergic Agent; Agent, GABAergic; GABAergic Agents; Agents, GABAergic; GABA Effect; Effect, GABA; GABAergic Effect; Effect, GABAergic; GABAergic Effects; Effects, GABAergic; GABA Effects; Effects, GABA
Engelsk term GABA Agents
MESH ID D018682

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.