Galaktolipider (Galactolipids)

Galaktolipider

En grupp glykolipider, hos vilka sockerdelen utgörs av galaktos. De skiljer sig från glykosfingolipider genom avsaknad av kväve. Galaktolipiderna utgör den största delen av växternas membranlipider.

Förklaring på engelska

A group of GLYCOLIPIDS in which the sugar group is GALACTOSE. They are distinguished from GLYCOSPHINGOLIPIDS in lacking nitrogen. They constitute the majority of MEMBRANE LIPIDS in PLANTS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Galactolipid; Digalactolipids; Monogalactolipids

Svensk term Galaktolipider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Galactolipid; Digalactolipids; Monogalactolipids
Engelsk term Galactolipids
MESH ID D038983

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.