Galanin (Galanin)

Galanin

En peptid med 29 aminosyror som finns i både det centrala och det perifera nervsystemet. Den hämmar glukosutlöst insulinutsöndring, utsöndring av acetylkolin och glutamat (men inte gamma-aminosmörsyra) från hippocampus, sänker retningsnivån i ryggmärgen och dämpar urladdningen i nervcellerna i locus caeruleus. Den stimulerar fettupptagning och växthormonutsöndring vid tillförsel i hypotalamus eller intracerebroventrikulärt.

Förklaring på engelska

A neuropeptide of 29-30 amino acids depending on the species. Galanin is widely distributed throughout the BRAIN; SPINAL CORD; and INTESTINES. There are various subtypes of GALANIN RECEPTORS implicating roles of galanin in regulating FOOD INTAKE; pain perception; memory; and other neuroendocrine functions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Galanin (1-29); Galanin (1-30)

Svensk term Galanin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Galanin (1-29); Galanin (1-30)
Engelsk term Galanin
MESH ID D019004

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.