Galanin-typ 1-receptor (Receptor, Galanin, Type 1)

Galanin-typ 1-receptor

Den vanligast förekommande galaninreceptortypen. Den har hög affinitet för den fullständiga formen av galanin.

Förklaring på engelska

The most abundant galanin receptor subtype. It displays a high affinity for the full-length form of GALANIN.

Synonym, svenska: Receptor, galanin typ 1

Synonym, engelska: GALR1 Galanin Receptor; Galanin Receptor, GALR1; Receptor, GALR1 Galanin; Galanin Receptor 1; Receptor 1, Galanin; Galanin-1 Receptor; Galanin 1 Receptor; Receptor, Galanin-1

Svensk term Galanin-typ 1-receptor
Synonym på svenska Receptor, galanin typ 1
Synonym på engelska GALR1 Galanin Receptor; Galanin Receptor, GALR1; Receptor, GALR1 Galanin; Galanin Receptor 1; Receptor 1, Galanin; Galanin-1 Receptor; Galanin 1 Receptor; Receptor, Galanin-1
Engelsk term Receptor, Galanin, Type 1
MESH ID D044091

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.