Galanin-typ 2-receptor (Receptor, Galanin, Type 2)

Galanin-typ 2-receptor

En galaninreceptortyp med bred specificitet för komplett galanin, galaninpeptidfragment och galaninliknande peptid.

Förklaring på engelska

A galanin receptor subtype with broad specificity for full length GALANIN, galanin peptide fragments and GALANIN-LIKE PEPTIDE.

Synonym, svenska: Receptor, galanin typ 2

Synonym, engelska: Galanin Receptor 2; Receptor 2, Galanin; GALR2 Galanin Receptor; Galanin Receptor, GALR2; Receptor, GALR2 Galanin; Galanin-2 Receptor; Galanin 2 Receptor; Receptor, Galanin-2

Svensk term Galanin-typ 2-receptor
Synonym på svenska Receptor, galanin typ 2
Synonym på engelska Galanin Receptor 2; Receptor 2, Galanin; GALR2 Galanin Receptor; Galanin Receptor, GALR2; Receptor, GALR2 Galanin; Galanin-2 Receptor; Galanin 2 Receptor; Receptor, Galanin-2
Engelsk term Receptor, Galanin, Type 2
MESH ID D044092

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.