Galanin-typ 3-receptor (Receptor, Galanin, Type 3)

Galanin-typ 3-receptor

En galaninreceptortyp med hög affinitet för galaninliknande peptid och låg affinitet för komplett galanin och galaninpeptidfragment.

Förklaring på engelska

A galanin receptor subtype with high affinity for GALANIN-LIKE PEPTIDE and low affinity for full length GALANIN and galanin peptide fragments.

Synonym, svenska: Receptor, galanin typ 3

Synonym, engelska: Galanin-3 Receptor; Galanin 3 Receptor; Receptor, Galanin-3; GALR3 Galanin Receptor; Galanin Receptor, GALR3; Galanin Receptor 3

Svensk term Galanin-typ 3-receptor
Synonym på svenska Receptor, galanin typ 3
Synonym på engelska Galanin-3 Receptor; Galanin 3 Receptor; Receptor, Galanin-3; GALR3 Galanin Receptor; Galanin Receptor, GALR3; Galanin Receptor 3
Engelsk term Receptor, Galanin, Type 3
MESH ID D044093

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.