Galektin 1 (Galectin 1)

Galektin 1

Ett galektin som finns i riklig mängd i glatt muskulatur och skelettmuskler, samt i många andra vävnader. Det föreligger som en homodimer med två 14 kD-underenheter.

Förklaring på engelska

A galectin found abundantly in smooth muscle (MUSCLE, SMOOTH) and SKELETAL MUSCLE and many other tissues. It occurs as a homodimer with two 14-kDa subunits.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Galaptin; Galectin-1; L1-Lac Lectin; L1 Lac Lectin; Lectin, L1-Lac; LGALS1; Galactoside-Binding Lectin 1; Galactoside Binding Lectin 1; Lectin 1, Galactoside-Binding; L-14 Lectin; Lectin, L-14

Svensk term Galektin 1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Galaptin; Galectin-1; L1-Lac Lectin; L1 Lac Lectin; Lectin, L1-Lac; LGALS1; Galactoside-Binding Lectin 1; Galactoside Binding Lectin 1; Lectin 1, Galactoside-Binding; L-14 Lectin; Lectin, L-14
Engelsk term Galectin 1
MESH ID D037483

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.