Galektin 2 (Galectin 2)

Galektin 2

Ett galektin som ffa förekommer i mag-tarmkanalen. Proteinet är en homodimer med två 14 kD-underenheter.

Förklaring på engelska

A galectin found preferentially expressed in the gastrointestinal tract. The protein occurs as a homodimer with two 14-kDa subunits.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Galectin-2; LGALS2; Galactoside-Binding Lectin 2; Galactoside Binding Lectin 2; Lectin 2, Galactoside-Binding

Svensk term Galektin 2
Synonym på svenska
Synonym på engelska Galectin-2; LGALS2; Galactoside-Binding Lectin 2; Galactoside Binding Lectin 2; Lectin 2, Galactoside-Binding
Engelsk term Galectin 2
MESH ID D037501

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.