Galektin 4 (Galectin 4)

Galektin 4

Ett galektin som finns i såväl tunn- och tjocktarm, som mage. Det är en homodimer med två 36 kD-underenheter och uppträder på platser för celladhesion där det kan ha en roll i uppbyggandet av adherenspunkter.

Förklaring på engelska

A galectin found in the small and large intestine and the stomach. It occurs as a homodimer with two 36-kDa subunits and is localized to sites of cell adhesion where it may play role in assembly of ADHERENS JUNCTIONS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Lactose-Binding Lectin, L-36; L-36 Lactose-Binding Lectin; Lactose Binding Lectin, L 36; Lectin, L-36 Lactose-Binding; Lectin, Galactoside-Binding, Soluble, 4 Protein; LGALS4; Galectin-4; Lactose-Binding Protein, L-36; L-36 Lactose-Binding Protein; Lactose Binding Protein, L 36

Svensk term Galektin 4
Synonym på svenska
Synonym på engelska Lactose-Binding Lectin, L-36; L-36 Lactose-Binding Lectin; Lactose Binding Lectin, L 36; Lectin, L-36 Lactose-Binding; Lectin, Galactoside-Binding, Soluble, 4 Protein; LGALS4; Galectin-4; Lactose-Binding Protein, L-36; L-36 Lactose-Binding Protein; Lactose Binding Protein, L 36
Engelsk term Galectin 4
MESH ID D037541

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.