Galektiner (Galectins)

Galektiner

En grupp animala lektiner som specifikt binder till beta-galaktosid, oberoende av kalcium. Medlemmarna i denna klass skiljer sig från andra lektiner genom att ha en bevarad domän för kolhydratigenkänning. Flertalet proteiner i denna klass binder till sockermolekyler på ett sulfhydrylberoende sätt och benämns S(-typ)-lektiner, men denna egenskap är inte nödvändig för att ingå i klassen.

Förklaring på engelska

A class of animal lectins that bind specifically to beta-galactoside in a calcium-independent manner. Members of this class are distiguished from other lectins by the presence of a conserved carbohydrate recognition domain. The majority of proteins in this class bind to sugar molecules in a sulfhydryl-dependent manner and are often referred to as S-type lectins, however this property is not required for membership in this class.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: beta-Galactoside Binding Lectin; Binding Lectin, beta-Galactoside; Lectin, beta-Galactoside Binding; beta Galactoside Binding Lectin; D-Galactoside-Binding Lectin; D Galactoside Binding Lectin; Lectin, D-Galactoside-Binding; S-Type Lectins; S Type Lectins; Galaptins; Galectin; Lectins, S-Type; Lectins, S Type; S-Type Lectin; Lectin, S-Type; S Type Lectin; beta-D-Galactosyl-Specific Lectin; Lectin, beta-D-Galactosyl-Specific; beta D Galactosyl Specific Lectin; Galactose-Binding Lectin; Galactose Binding Lectin; Lectin, Galactose-Binding; beta-D-Gal(1-3)D-GalNAc Specific Lectins

Svensk term Galektiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska beta-Galactoside Binding Lectin; Binding Lectin, beta-Galactoside; Lectin, beta-Galactoside Binding; beta Galactoside Binding Lectin; D-Galactoside-Binding Lectin; D Galactoside Binding Lectin; Lectin, D-Galactoside-Binding; S-Type Lectins; S Type Lectins; Galaptins; Galectin; Lectins, S-Type; Lectins, S Type; S-Type Lectin; Lectin, S-Type; S Type Lectin; beta-D-Galactosyl-Specific Lectin; Lectin, beta-D-Galactosyl-Specific; beta D Galactosyl Specific Lectin; Galactose-Binding Lectin; Galactose Binding Lectin; Lectin, Galactose-Binding; beta-D-Gal(1-3)D-GalNAc Specific Lectins
Engelsk term Galectins
MESH ID D037161

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.