Gallstenar (Gallstones)

Gallstenar

Fasta, kristallina utfällningar i gallvägarna, oftast bildade i gallblåsan. De ur gallan bildade gallstenarna består huvudsakligen av kalcium, kolesterol och bilirubin.

Förklaring på engelska

Solid crystalline precipitates in the BILIARY TRACT, usually formed in the GALLBLADDER, resulting in the condition of CHOLELITHIASIS. Gallstones, derived from the BILE, consist mainly of calcium, cholesterol, or bilirubin.

Synonym, svenska: Stenar i ductus choledochus; Stenar i gemensamma gallgången

Synonym, engelska: Gallstone; Gall Stones; Biliary Calculi; Calculi, Biliary; Gall Stone; Common Bile Duct Calculi; Biliary Calculi, Common Bile Duct; Gallstones, Common Bile Duct; Common Bile Duct Gall Stone; Common Bile Duct Gallstones; Gall Stones, Common Bile Duct; Common Bile Duct Gallstone; Common Bile Duct Gall Stones

Svensk term Gallstenar
Synonym på svenska Stenar i ductus choledochus; Stenar i gemensamma gallgången
Synonym på engelska Gallstone; Gall Stones; Biliary Calculi; Calculi, Biliary; Gall Stone; Common Bile Duct Calculi; Biliary Calculi, Common Bile Duct; Gallstones, Common Bile Duct; Common Bile Duct Gall Stone; Common Bile Duct Gallstones; Gall Stones, Common Bile Duct; Common Bile Duct Gallstone; Common Bile Duct Gall Stones
Engelsk term Gallstones
MESH ID D042882

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.