Gammaendorfin (gamma-Endorphin)

Gammaendorfin

En endogen opioid peptid som erhålls från prekursorpeptiden proopiomelanokortin. En aminosyra skiljer den från alfaendorfin.

Förklaring på engelska

An endogenous opioid peptide derived from BETA-LIPOTROPIN of the pro-opiomelanocortin (POMC) system. It is the 17-amino acid sequence of the N-terminal of BETA-ENDORPHIN and differs from ALPHA-ENDORPHIN by one amino acid (beta-endorphin 1-16).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: gamma Endorphin; beta-Endorphin (1-17); Endorphin, gamma

Svensk term Gammaendorfin
Synonym på svenska
Synonym på engelska gamma Endorphin; beta-Endorphin (1-17); Endorphin, gamma
Engelsk term gamma-Endorphin
MESH ID D018823

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.