Gammahydroxibutyrat (Sodium Oxybate)

Gammahydroxibutyrat

Natriumsaltet av 4-hydroxismörsyra. Det används både för att inducera och upprätthålla bedövning.

Förklaring på engelska

The sodium salt of 4-hydroxybutyric acid. It is used for both induction and maintenance of ANESTHESIA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Oxybate, Sodium; Sodium Oxybutyrate; Oxybutyrate, Sodium; Sodium gamma-Hydroxybutyrate; Sodium gamma Hydroxybutyrate; 4-Hydroxybutyrate Sodium; 4 Hydroxybutyrate Sodium; Oxybate Sodium; gamma-Hydroxybutyrate; gamma Hydroxybutyrate; Somsanit; Xyrem

Svensk term Gammahydroxibutyrat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Oxybate, Sodium; Sodium Oxybutyrate; Oxybutyrate, Sodium; Sodium gamma-Hydroxybutyrate; Sodium gamma Hydroxybutyrate; 4-Hydroxybutyrate Sodium; 4 Hydroxybutyrate Sodium; Oxybate Sodium; gamma-Hydroxybutyrate; gamma Hydroxybutyrate; Somsanit; Xyrem
Engelsk term Sodium Oxybate
MESH ID D012978

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.