Gammaspektrometri (Gamma Spectrometry)

Gammaspektrometri

Mätning av energifördelningen i gammastrålning från atomkärnor.

Förklaring på engelska

Determination of the energy distribution of gamma rays emitted by nuclei. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska: Spektrometri, gamma

Synonym, engelska: Gamma Spectrometry; Gamma Spectrophotometry; Spectrophotometry, Gamma

Svensk term Gammaspektrometri
Synonym på svenska Spektrometri, gamma
Synonym på engelska Gamma Spectrometry; Gamma Spectrophotometry; Spectrophotometry, Gamma
Engelsk term Gamma Spectrometry
MESH ID D013051

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.