Gåvor (Gift Giving)

Gåvor

Givande av föremål eller andra förmåner, av fri vilja och som regel utan förväntan om återgäldning. Givande av gåva kan dock vara motiverat av altruistiska känslor eller tacksamhet, pliktkänsla, eller av förhoppning om att erhålla något i utbyte.

Förklaring på engelska

The bestowing of tangible or intangible benefits, voluntarily and usually without expectation of anything in return. However, gift giving may be motivated by feelings of ALTRUISM or gratitude, by a sense of obligation, or by the hope of receiving something in return.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Giftgiving; Gifts; Gifts, Financial; Financial Gift; Financial Gifts; Gift, Financial; Financial Contributions; Contribution, Financial; Contributions, Financial; Financial Contribution

Svensk term Gåvor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Giftgiving; Gifts; Gifts, Financial; Financial Gift; Financial Gifts; Gift, Financial; Financial Contributions; Contribution, Financial; Contributions, Financial; Financial Contribution
Engelsk term Gift Giving
MESH ID D037921

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.