Geigeria (Geigeria)

Geigeria

Ett växtsläkte tillhörande familjen Asteraceae som orsakar vermeersiekteförgiftning hos får i Sydafrika. Växterna innehåller dihydrogriesenin och ivalin (seskviterpenlaktoner). Tre kända arter är G. burkei (Vermeersiektebossie), G. filifolia och G. ornativa.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family ASTERACEAE that causes vermeersiekte poisoning of sheep in South Africa. Members contain dihydrogriesenin and ivalin (sesquiterpene lactones).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Geigerias

Svensk term Geigeria
Synonym på svenska
Synonym på engelska Geigerias
Engelsk term Geigeria
MESH ID D036621

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.