Gendosering (Gene Dosage)

Gendosering

Antalet kopior av en viss gen i en cell eller cellkärna. En ökning av gendoseringen kan leda till högre produktion av genprodukter, om inte genen har autogen reglering.

Förklaring på engelska

The number of copies of a given gene present in the cell of an organism. An increase in gene dosage (by GENE DUPLICATION for example) can result in higher levels of gene product formation. GENE DOSAGE COMPENSATION mechanisms result in adjustments to the level GENE EXPRESSION when there are changes or differences in gene dosage.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dosage, Gene; Dosages, Gene; Gene Dosages; Gene Copy Number; Copy Number, Gene; Copy Numbers, Gene; Gene Copy Numbers; Number, Gene Copy; Numbers, Gene Copy

Svensk term Gendosering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dosage, Gene; Dosages, Gene; Gene Dosages; Gene Copy Number; Copy Number, Gene; Copy Numbers, Gene; Gene Copy Numbers; Number, Gene Copy; Numbers, Gene Copy
Engelsk term Gene Dosage
MESH ID D018628

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.