Genetisk belastning (Genetic Load)

Genetisk belastning

Det relativa måttet på sänkningen av en populations genomsnittliga välbefinnande till följd av förekomst av gener som minskar livslängden, jämfört med den genotyp som motsvarar det optimala hälsotillståndet.

Förklaring på engelska

The relative amount by which the average fitness of a POPULATION is lowered, due to the presence of GENES that decrease survival, compared to the GENOTYPE with maximum or optimal fitness. (From Rieger et al., Glossary of Genetics: Classical and Molecular, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Load, Genetic

Svensk term Genetisk belastning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Load, Genetic
Engelsk term Genetic Load
MESH ID D040741

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.