Genetisk drift (Genetic Drift)

Genetisk drift

Variationer i allelfrekvensen mellan olika generationer.

Förklaring på engelska

The fluctuation of the ALLELE FREQUENCY from one generation to the next.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Drift, Genetic; Evolution, Neutral; Neutral Evolution

Svensk term Genetisk drift
Synonym på svenska
Synonym på engelska Drift, Genetic; Evolution, Neutral; Neutral Evolution
Engelsk term Genetic Drift
MESH ID D040961

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.