Genetisk heterogenitet (Genetic Heterogeneity)

Genetisk heterogenitet

Förekomsten av tillsynes lika särdrag, för vilka genetiska belägg tyder på att olika gener eller olika genetiska mekanismer verkar i olika stamträd. I kliniska sammanhang avser genetisk heterogenitiet förekomst av ett antal olika genetiska defekter som ger upphov till samma sjukdom, ofta pga mutationer på olika platser på en och samma gen, vilket gäller vid många sjukdomar hos människa, som t ex Alzheimers sjukdom, cystisk fibros, ärftlig lipoproteinlipasbrist och polycystiska njursjukdomar.

Förklaring på engelska

The presence of apparently similar characters for which the genetic evidence indicates that different genes or different genetic mechanisms are involved in different pedigrees. In clinical settings genetic heterogeneity refers to the presence of a variety of genetic defects which cause the same disease, often due to mutations at different loci on the same gene, a finding common to many human diseases including ALZHEIMER DISEASE; CYSTIC FIBROSIS; LIPOPROTEIN LIPASE DEFICIENCY, FAMILIAL; and POLYCYSTIC KIDNEY DISEASES. (Rieger, et al., Glossary of Genetics: Classical and Molecular, 5th ed; Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Heterogeneity, Genetic; Genetic Heterogeneities; Heterogeneities, Genetic

Svensk term Genetisk heterogenitet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Heterogeneity, Genetic; Genetic Heterogeneities; Heterogeneities, Genetic
Engelsk term Genetic Heterogeneity
MESH ID D018740

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.