Genetisk suppression (Genetic Suppression)

Genetisk suppression

Mutationsprocess som återställer fenotypen av vildtyp i en organism som har en mutationellt förändrad GENOTYP. Den andra ”suppressor” -mutationen kan vara på en annan gen, på samma gen men belägen på avstånd från platsen för den primära mutation eller i extrakromosomala gener (EXTRACHROMOSOMAL ARV).

Förklaring på engelska

Mutation process that restores the wild-type PHENOTYPE in an organism possessing a mutationally altered GENOTYPE. The second “suppressor” mutation may be on a different gene, on the same gene but located at a distance from the site of the primary mutation, or in extrachromosomal genes (EXTRACHROMOSOMAL INHERITANCE).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Genetic Suppression; Genetic Suppressions; Suppressions, Genetic; Suppressor Mutation; Mutation, Suppressor; Mutations, Suppressor; Suppressor Mutations

Svensk term Genetisk suppression
Synonym på svenska
Synonym på engelska Genetic Suppression; Genetic Suppressions; Suppressions, Genetic; Suppressor Mutation; Mutation, Suppressor; Mutations, Suppressor; Suppressor Mutations
Engelsk term Genetic Suppression
MESH ID D013489

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.