Genetiska mallar (Genetic Templates)

Genetiska mallar

Makromolekylära “formar” för syntes av komplementära makromolekyler, som vid DNA-replikation, transkription av DNA till RNA och translation av RNA till polypeptider.

Förklaring på engelska

Macromolecular molds for the synthesis of complementary macromolecules, as in DNA REPLICATION; GENETIC TRANSCRIPTION of DNA to RNA, and GENETIC TRANSLATION of RNA into POLYPEPTIDES.

Synonym, svenska: Templater, genetiska

Synonym, engelska: Genetic Template; Genetic Templates; Template, Genetic

Svensk term Genetiska mallar
Synonym på svenska Templater, genetiska
Synonym på engelska Genetic Template; Genetic Templates; Template, Genetic
Engelsk term Genetic Templates
MESH ID D013698

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.