Genetiska strukturer (Genetic Structures)

Genetiska strukturer

Biologiska enheter som innehåller genetisk information och som medverkar i överföringen av genetiskt bestämda drag från en organism till en annan.

Förklaring på engelska

The biological objects that contain genetic information and that are involved in transmitting genetically encoded traits from one organism to another.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Genetic Structure; Structure, Genetic; Structures, Genetic

Svensk term Genetiska strukturer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Genetic Structure; Structure, Genetic; Structures, Genetic
Engelsk term Genetic Structures
MESH ID D040342

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.