Genforskning (Genetic Research)

Genforskning

Utforskning av orsaker till, överföring, lindring, eliminering eller förstärkning av ärftliga sjukdomar eller särdrag.

Förklaring på engelska

Research into the cause, transmission, amelioration, elimination, or enhancement of inherited disorders and traits.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Research, Genetic

Svensk term Genforskning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Research, Genetic
Engelsk term Genetic Research
MESH ID D036281

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.