Genkomponenter (Gene Components)

Genkomponenter

De olika delar av gensekvensen som ansvarar för genernas olika funktioner.

Förklaring på engelska

The parts of the gene sequence that carry out the different functions of the GENES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Component, Gene; Components, Gene; Gene Component

Svensk term Genkomponenter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Component, Gene; Components, Gene; Gene Component
Engelsk term Gene Components
MESH ID D040461

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.