Genominstabilitet (Genomic Instability)

Genominstabilitet

En ökad benägenhet hos genomet att drabbas av mutationer när olika reparations- eller replikationsförlopp inte fortlöper normalt.

Förklaring på engelska

An increased tendency of the GENOME to acquire MUTATIONS when various processes involved in maintaining and replicating the genome are dysfunctional.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Genomic Instabilities; Instabilities, Genomic; Instability, Genomic; Genome Instability; Genome Instabilities; Instabilities, Genome; Instability, Genome; Genomic Stability; Genomic Stabilities; Stabilities, Genomic; Stability, Genomic; Genome Stability; Genome Stabilities; Stabilities, Genome; Stability, Genome

Svensk term Genominstabilitet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Genomic Instabilities; Instabilities, Genomic; Instability, Genomic; Genome Instability; Genome Instabilities; Instabilities, Genome; Instability, Genome; Genomic Stability; Genomic Stabilities; Stabilities, Genomic; Stability, Genomic; Genome Stability; Genome Stabilities; Stabilities, Genome; Stability, Genome
Engelsk term Genomic Instability
MESH ID D042822

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.