Genomkomponenter (Genome Components)

Genomkomponenter

De olika delar av en genomsekvens som står för genomets olika funktioner.

Förklaring på engelska

The parts of a GENOME sequence that are involved with the different functions or properties of genomes as a whole as opposed to those of individual GENES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Component, Genome; Components, Genome; Genome Component

Svensk term Genomkomponenter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Component, Genome; Components, Genome; Genome Component
Engelsk term Genome Components
MESH ID D040481

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.