Genpistol (Biolistics)

Genpistol

Teknik för att överföra DNA direkt till organeller genom att skjuta med DNA-klädda mikrokulor av guld eller volfram från en gaspistol (“gene gun”) med helium som drivgas. Tekniken används bl a vid DNA -vaccinering, för att injicera guldpartiklar med DNA i epidermis.

Förklaring på engelska

Techniques where DNA is delivered directly into organelles at high speed using projectiles coated with nucleic acid, shot from a helium-powered gun (gene gun). One of these techniques involves immunization by DNA VACCINES, which delivers DNA-coated gold beads to the epidermis.

Synonym, svenska: Biolistik; Geninjektion

Synonym, engelska: Biolistic; Gene-Gun Technique; Gene Gun Technique; Gene-Gun Techniques; Particle-Mediated Epidermal Delivery of DNA; Particle Mediated Epidermal Delivery of DNA; Gene Gun DNA Immunization

Svensk term Genpistol
Synonym på svenska Biolistik; Geninjektion
Synonym på engelska Biolistic; Gene-Gun Technique; Gene Gun Technique; Gene-Gun Techniques; Particle-Mediated Epidermal Delivery of DNA; Particle Mediated Epidermal Delivery of DNA; Gene Gun DNA Immunization
Engelsk term Biolistics
MESH ID D019470

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.