Genreglering av embryo (Gene Expression Regulation, Developmental)

Genreglering av embryo

De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.

Förklaring på engelska

Any of the processes by which nuclear, cytoplasmic, or intercellular factors influence the differential control of gene action during the developmental stages of an organism.

Synonym, svenska: Reglering av utvecklingsgenetiska uttryck; Embryologisk genuttrycksreglering; Reglering av embryologiskt genuttryck; Embryologisk genreglering

Synonym, engelska: Developmental Gene Expression Regulation; Regulation of Gene Expression, Developmental; Gene Expression Regulation, Embryologic; Regulation, Gene Expression, Embryologic; Embryologic Gene Expression Regulation; Regulation of Gene Expression, Embryologic; Regulation, Gene Expression, Developmental

Svensk term Genreglering av embryo
Synonym på svenska Reglering av utvecklingsgenetiska uttryck; Embryologisk genuttrycksreglering; Reglering av embryologiskt genuttryck; Embryologisk genreglering
Synonym på engelska Developmental Gene Expression Regulation; Regulation of Gene Expression, Developmental; Gene Expression Regulation, Embryologic; Regulation, Gene Expression, Embryologic; Embryologic Gene Expression Regulation; Regulation of Gene Expression, Embryologic; Regulation, Gene Expression, Developmental
Engelsk term Gene Expression Regulation, Developmental
MESH ID D018507

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.