Genreglering av växter (Gene Expression Regulation, Plant)

Genreglering av växter

De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.

Förklaring på engelska

Any of the processes by which nuclear, cytoplasmic, or intercellular factors influence the differential control of gene action in plants.

Synonym, svenska: Reglering av genuttryck i växter; Reglering av växtgenuttryck

Synonym, engelska: Plant Gene Expression Regulation; Regulation of Gene Expression, Plant; Regulation, Gene Expression, Plant

Svensk term Genreglering av växter
Synonym på svenska Reglering av genuttryck i växter; Reglering av växtgenuttryck
Synonym på engelska Plant Gene Expression Regulation; Regulation of Gene Expression, Plant; Regulation, Gene Expression, Plant
Engelsk term Gene Expression Regulation, Plant
MESH ID D018506

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.