Geografiska informationssystem (Geographic Information Systems)

Geografiska informationssystem

Datasystem för insamling, lagring, bearbetning och återgivande av lägesspecifik geografisk information.

Förklaring på engelska

Computer systems capable of assembling, storing, manipulating, and displaying geographically referenced information, i.e. data identified according to their locations.

Synonym, svenska: GIS; GPS

Synonym, engelska: Geographic Information System; Information System, Geographic; Information Systems, Geographic; Geographical Information Systems; Geographical Information System; Information System, Geographical; Information Systems, Geographical; System, Geographical Information; Systems, Geographical Information; Global Positioning Systems; Positioning System, Global; Positioning Systems, Global; System, Global Positioning; Systems, Global Positioning; Global Positioning System

Svensk term Geografiska informationssystem
Synonym på svenska GIS; GPS
Synonym på engelska Geographic Information System; Information System, Geographic; Information Systems, Geographic; Geographical Information Systems; Geographical Information System; Information System, Geographical; Information Systems, Geographical; System, Geographical Information; Systems, Geographical Information; Global Positioning Systems; Positioning System, Global; Positioning Systems, Global; System, Global Positioning; Systems, Global Positioning; Global Positioning System
Engelsk term Geographic Information Systems
MESH ID D040362

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.