Geologiska sediment (Geologic Sediments)

Geologiska sediment

Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.

Förklaring på engelska

A mass of organic or inorganic solid fragmented material, or the solid fragment itself, that comes from the weathering of rock and is carried by, suspended in, or dropped by air, water, or ice. It refers also to a mass that is accumulated by any other natural agent and that forms in layers on the earth’s surface, such as sand, gravel, silt, mud, fill, or loess. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed, p1689)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sediment, Geologic; Sediments, Geologic; Geologic Sediment; Marine Oil Snow; Marine Oil Snows; Oil Snow, Marine; Snow, Marine Oil; Sediments, Marine; Marine Sediment; Marine Sediments; Sediment, Marine; Marine Snow

Svensk term Geologiska sediment
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sediment, Geologic; Sediments, Geologic; Geologic Sediment; Marine Oil Snow; Marine Oil Snows; Oil Snow, Marine; Snow, Marine Oil; Sediments, Marine; Marine Sediment; Marine Sediments; Sediment, Marine; Marine Snow
Engelsk term Geologic Sediments
MESH ID D019015

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.