Germinalcenter (Germinal Center)

Germinalcenter

Den aktiverade delen av en lymfsäck i sekundär lymfvävnad, där B-lymfocyter stimuleras av antigen och T-hjälparceller stimuleras att bilda minnesceller.

Förklaring på engelska

The activated center of a lymphoid follicle in secondary lymphoid tissue where B-LYMPHOCYTES are stimulated by antigens and helper T cells (T-LYMPHOCYTES, HELPER-INDUCER) are stimulated to generate memory cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Center, Germinal; Centers, Germinal; Germinal Centers

Svensk term Germinalcenter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Center, Germinal; Centers, Germinal; Germinal Centers
Engelsk term Germinal Center
MESH ID D018858

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.