Giardiavirus (Giardiavirus)

Giardiavirus

Ett släkte protozo-RNA-virus tillhörande familjen Totiviridae. Det infekterar många stammar av den hos människa förekommande, gisselförsedda, parasitiska protozoen Giardia lamblia, men tycks inte ha samband med parasitens sjukdomsalstrande förmåga. Typarten är Giardia lambliavirus.

Förklaring på engelska

A genus of RNA protozoan viruses of the family TOTIVIRIDAE. It infects many isolates of the flagellated protozoan human parasite G. lamblia, but does not seem to be associated with the virulence of the parasite. The type species is Giardia lamblia virus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Giardiaviruses

Svensk term Giardiavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Giardiaviruses
Engelsk term Giardiavirus
MESH ID D019198

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.