Glatt endoplasmatisk nätverk (Smooth endoplasmic reticulum)

Glatt endoplasmatisk nätverk

En typ av endoplasmatiskt nätverk som saknar ribosomer på memebranytan. Det uppvisar en rad specialiserade metaboliska funktioner, bl a genom att ingå i steroidsyntesen, avgiftningsprocesser och glykogennedbrytning. Det släta endoplasmatiska retiklet i muskelceller kallas sarkoplasmatiskt nätverk.

Förklaring på engelska

A type of endoplasmic reticulum lacking associated ribosomes on the membrane surface. It exhibits a wide range of specialized metabolic functions including supplying enzymes for steroid synthesis, detoxification, and glycogen breakdown. In muscle cells, smooth endoplasmic reticulum is called SARCOPLASMIC RETICULUM.

Synonym, svenska: Glatt endoplasmatisk retikel

Synonym, engelska: Smooth Endoplasmic Reticulum; Endoplasmic Reticulum, Agranular; Agranular Endoplasmic Reticulum

Svensk term Glatt endoplasmatisk nätverk
Synonym på svenska Glatt endoplasmatisk retikel
Synonym på engelska Smooth Endoplasmic Reticulum; Endoplasmic Reticulum, Agranular; Agranular Endoplasmic Reticulum
Engelsk term Smooth endoplasmic reticulum
MESH ID D018871

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.