Glesbygdsbefolkning (Rural Population)

Glesbygdsbefolkning

Befolkning på landsbygden.

Förklaring på engelska

The inhabitants of rural areas or of small towns classified as rural.

Synonym, svenska: Landsbygdsbefolkning; Landsbygdssamhälle; Glesbygdssamhälle

Synonym, engelska: Population, Rural; Populations, Rural; Rural Populations; Rural Spatial Distribution; Distribution, Rural Spatial; Distributions, Rural Spatial; Rural Spatial Distributions; Rural Communities; Communities, Rural; Community, Rural; Rural Community

Svensk term Glesbygdsbefolkning
Synonym på svenska Landsbygdsbefolkning; Landsbygdssamhälle; Glesbygdssamhälle
Synonym på engelska Population, Rural; Populations, Rural; Rural Populations; Rural Spatial Distribution; Distribution, Rural Spatial; Distributions, Rural Spatial; Rural Spatial Distributions; Rural Communities; Communities, Rural; Community, Rural; Rural Community
Engelsk term Rural Population
MESH ID D012424

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.