Glomus tympanicum (Glomus Tympanicum)

Glomus tympanicum

En mycket kärlrik, äggformad bildning av kemoreceptiv vävnad intill mellanörat. Den har utvecklats från neurallistens vävnad och anses utgöra en del av det diffusa, neuroendokrina systemet. Glomus tympanicum är läget för en sällsynt tumör, glomus tympanicum-tumör.

Förklaring på engelska

A highly vascular ovoid body of chemoreceptive tissue lying adjacent to the TYMPANIC CAVITY. It is derived from NEURAL CREST tissue and is considered part of the diffuse neuroendocrine system. It is the site of a rare neoplasm called a GLOMUS TYMPANICUM TUMOR.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tympanicum, Glomus

Svensk term Glomus tympanicum
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tympanicum, Glomus
Engelsk term Glomus Tympanicum
MESH ID D043485

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.