Glomus tympanicum-tumör (Glomus Tympanicum Tumor)

Glomus tympanicum-tumör

Ett sällsynt paragangliom i glomus tympanicum, en ansamling kemoreceptorvävnad intill mellanörat. Tumören kan orsaka tinnitus och ledningshörselnedsättning.

Förklaring på engelska

A rare PARAGANGLIOMA involving the GLOMUS TYMPANICUM, a collection of chemoreceptor tissue adjacent to the TYMPANIC CAVITY. It can cause TINNITUS and conductive hearing loss (HEARING LOSS, CONDUCTIVE).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Glomus Tympanicum Tumors; Tumor, Glomus Tympanicum; Tumors, Glomus Tympanicum

Svensk term Glomus tympanicum-tumör
Synonym på svenska
Synonym på engelska Glomus Tympanicum Tumors; Tumor, Glomus Tympanicum; Tumors, Glomus Tympanicum
Engelsk term Glomus Tympanicum Tumor
MESH ID D043604

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.