Gluconacetobacter xylinus (Gluconacetobacter xylinus)

Gluconacetobacter xylinus

En art acetatoxiderande bakterier som tidigare benämndes Acetobacter xylinum.

Förklaring på engelska

A species of acetate-oxidizing bacteria, formerly known as Acetobacter xylinum.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acetobacter xylinum; Acetobacter xylinus; Gluconacetobacter xylinum

Svensk term Gluconacetobacter xylinus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acetobacter xylinum; Acetobacter xylinus; Gluconacetobacter xylinum
Engelsk term Gluconacetobacter xylinus
MESH ID D041822

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.