Glukokortikoidreceptorer (Glucocorticoid Receptors)

Glukokortikoidreceptorer

Cytoplasmaproteiner som specifikt binder glukokortikoider och förmedlar deras cellulära verkan. Glukokortikoidreceptor-glukokortikoidkomplexet verkar i cellkärnan genom att utlösa transkription av DNA. Glukokortikoider har fått sin benämning pga sin verkan på blodsockerhalten, men de spelar lika stor roll i omsättningen av protein och fett. Kortisol är ett viktigt exempel.

Förklaring på engelska

Cytoplasmic proteins that specifically bind glucocorticoids and mediate their cellular effects. The glucocorticoid receptor-glucocorticoid complex acts in the nucleus to induce transcription of DNA. Glucocorticoids were named for their actions on blood glucose concentration, but they have equally important effects on protein and fat metabolism. Cortisol is the most important example.

Synonym, svenska: Kortikoid II receptorer; Receptor, glukokortikoid; Receptor, kortikoid II

Synonym, engelska: Glucocorticoid Receptors; Receptors, Glucocorticoids; Glucocorticoids Receptors; Glucocorticoids Receptor; Receptor, Glucocorticoids; Glucocorticoid Receptor; Receptor, Glucocorticoid; Receptors, Corticoid Type II; Corticoid II Receptor; Receptor, Corticoid II; Corticoid Type II Receptors; Corticoid Type II Receptor; Receptors, Corticoid II; Corticoid II Receptors

Svensk term Glukokortikoidreceptorer
Synonym på svenska Kortikoid II receptorer; Receptor, glukokortikoid; Receptor, kortikoid II
Synonym på engelska Glucocorticoid Receptors; Receptors, Glucocorticoids; Glucocorticoids Receptors; Glucocorticoids Receptor; Receptor, Glucocorticoids; Glucocorticoid Receptor; Receptor, Glucocorticoid; Receptors, Corticoid Type II; Corticoid II Receptor; Receptor, Corticoid II; Corticoid Type II Receptors; Corticoid Type II Receptor; Receptors, Corticoid II; Corticoid II Receptors
Engelsk term Glucocorticoid Receptors
MESH ID D011965

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.