Glukos-1-dehydrogenas (Glucose 1-Dehydrogenase)

Glukos-1-dehydrogenas

Ett glukosdehydrogenas som katalyserar oxidation av beta-D-glukos till D-glukono-1,5-lakton, under medverkan av NAD och NADP som koenzymer. EC 1.1.1.118; 1.1.1.119.

Förklaring på engelska

A glucose dehydrogenase that catalyzes the oxidation of beta-D-glucose to form D-glucono-1,5-lactone, using NAD as well as NADP as a coenzyme.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Glucose 1 Dehydrogenase; Glucose Dehydrogenase; Dehydrogenase, Glucose

Svensk term Glukos-1-dehydrogenas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Glucose 1 Dehydrogenase; Glucose Dehydrogenase; Dehydrogenase, Glucose
Engelsk term Glucose 1-Dehydrogenase
MESH ID D042843

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.