Glukos-6-fosfat (Glucose-6-Phosphate)

Glukos-6-fosfat

En ester av glukos med fosforsyra, som bildas under glukosomsättningen i däggdjursceller och andra celler. Den ingår normalt i muskelvävnad i vila, och är sannolikt i ständig jämvikt med fruktos-6-fosfat.

Förklaring på engelska

An ester of glucose with phosphoric acid, made in the course of glucose metabolism by mammalian and other cells. It is a normal constituent of resting muscle and probably is in constant equilibrium with fructose-6-phosphate. (Stedman, 26th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Glucose 6 Phosphate

Svensk term Glukos-6-fosfat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Glucose 6 Phosphate
Engelsk term Glucose-6-Phosphate
MESH ID D019298

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.